news

ธ.ก.ส.หนุนชาวเขาก้าวสู่สังคมไร้เงินสด

ธ.ก.ส.บุกดอยช้าง นำร่องชาวไร่กาแฟไร้เงินสดผ่าน A-Mobile – QR Code หนุนชาวเขาเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลเกษตรกร 4.0

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมผู้บริหารเดินทางไปยังบ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เปิดตัวแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile บริการทางการเงินบนสมาร์ทโฟนที่ทำให้ “เรื่องเงิน” เป็น “เรื่องง่าย” เพื่อเชื่อมบริการทางการเงินของสังคมเมืองและสังคมชนบทให้มีความสะดวก ปลอดภัย ทุกที่ ทุกเวลาเหมือนกัน หวังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนและทันสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล

นายอภิรมย์ กล่าวว่า ธ.ก.ส.พัฒนาแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile เพื่อให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่บนสมาร์ทโฟน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินจากรูปแบบเดิมที่หน้าเคาน์เตอร์บริการของสาขาสู่การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน โดยเฉพาะกลุ่มชาวไร่กาแฟดอยช้างเงินหมุนเวียนจากการซื้อเมล็ดกาแฟสด 400 ล้านบาทต่อปี สามารถจ่ายเงินจากการซื้อขายเมล็ดกาแฟผ่าน A-Mobile ไม่ต้องเดินทางไกลเข้าเมืองเพื่อเบิกถอนเงินสด ทำให้ชาวบ้านสะดวกในการใช้จ่าย คาดว่าปี 2561 จะมีชาวบ้านโหลดแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile 500,000 ราย เพื่อใช้ประโยชน์หลายด้าน ทั้งซื้อขาย อ่านข้อมูลราคาสินค้าเกษตรประเภทต่าง ๆ นับว่าเพิ่มความรู้ให้กับเกษตรกรอย่างมาก

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้อนุญาตให้ ธ.ก.ส.ร่วมทดสอบโครงการ QR Payment ภายใต้กรอบ Regulatory Sandbox เพื่อให้บริการ QR Code ระบบ Promptpay รองรับการชำระค่าสินค้าและบริการของผู้ให้บริการรายอื่น โดยกลุ่มที่ให้บริการในโครงการ อาทิ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (SMAEs) ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน และชุมชนท่องเที่ยว เมื่อผลการทดสอบผ่านตัวชี้วัดความสำเร็จแล้ว ธ.ก.ส.จะนำ QR Code ออกให้บริการโดยทั่วไป เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการชำระเงินที่สะดวก รวดเร็ว ลดการใช้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต เบื้องต้นนำร่องกับร้านค้า 100 แห่ง จากนั้นจะขยายบริการไปยังบริการชำระเงินสาธารณูปโภคประเภทต่าง ๆ หลังจากที่ผ่านมา ธ.ก.ส.ออกให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ผ่านผู้นำกลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน ผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ๆ มุ่งสู่เป้าหมายภาคการเกษตร 4.0 ส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ สร้างรายได้สู่ชุมชน