news

รมว.พลังงานลงนามร่วมม็อบหนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

“ศิริ”เอ็มโอยูม็อบหนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา 5 ข้อ ชูเอสอีเอหาข้อยุติ แย้มสัปดาห์จะลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ได้เดินทางไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)สำนักงานใหญ่ บางกรวย เพื่อลงนาม(เอ็มโอยู) กับเครือข่ายคนเทพาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ปักหลักการชุมนุมมาตั้งแต่ 5 มีนาคม โดยเอ็มโอยูดังกล่าวมีสาระสำคัญ 5 ข้อ

ดังนี้ 1. ฝ่ายสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าเทพา ยินดีให้มีการจัดทำการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(เอสอีเอ) สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ โดยมีคณะกรรมการที่เป็นกลางและมีกระบวนการทำงานตามหลักสากลที่เป็นกลาง 2.การทำเอสอีเอ จะต้องให้ความสำคัญไปที่โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเนื่องจากถูกพิจารณาให้เป็นพื้นที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศ(พีดีพี) มาตั้งแต่ต้นตามนโยบายของรัฐ 3.ให้กระทรวงพลังงานนำข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(อีเอชไอเอ) ของโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ(อีเอชไอเอ) ของท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาที่ดำเนินการแล้วมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำเอสอีเอ 4.หากผลการศึกษาเอสอีเอ ได้ข้อสรุปให้สามารถสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาได้ ให้กฟผ.นำรายงานอีเอชไอเอ โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาที่มีอยู่แล้วยื่นต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) และดำเนินการศึกษาอีเอชไอเอ ของท่าเทียบเรือสำหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี และ5.หากผลการศึกษาเอสอีเอ ไม่เห็นชอบกับการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพา ให้กฟผ.พิจารณาพื้นที่อื่นที่เหมาะสมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินต่อไป นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวกับเครือข่ายคนเทพาฯที่ปักหลักชุมนุมหน้ากฟผ.  ว่า นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ของทุกคนจึงฝากบอกให้กฟผ.ดูแลและเข้าใจว่าทุกคนรักท้องถิ่นและประเทศชาติ รัฐบาลจะทำให้ดีที่สุด ความเห็นต่างกันได้แต่ต้องไม่แตกแยก โดยสัปดาห์จะลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อจะนำเอากิจการด้านพลังงานมาสร้างเศรษฐกิจ และความมั่นคงให้กับประเทศ โดยเฉพาะชุมชนที่จะต้องได้รับประโยชน์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews