news

วิษณุเผยรัฐบาลให้กฤษฎีกาแก้ไขคำสั่ง คสช. 53/2560

“วิษณุ”เผย กฤษฎีการ่างแก้ไขคำสั่งคสช.53/2560 แล้ว รอ คสช.พิจารณา ระบุ รบ.-คสช.ทราบปัญหาดี ย้ำ สนช.ส่งร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. ให้ศาลรธน. วินิจฉัย ไม่กระทบโรดแมปเลือกตั้ง แต่หากต้องเลื่อนจะแจ้งให้ทราบ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำสั่ง คสช.53/2560 เรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ว่า เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาเป็นเช่นไรก็ต้องปฏิบัติตาม แต่ขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องทำอะไร ส่วนปัญหาข้อขัดข้องที่บางฝ่ายยกขึ้นเกี่ยวกับคำสั่ง คสช. นั้น ได้มีการหารือระหว่างรัฐบาล และคสช.แล้ว และทราบตลอดว่ามีข้อสงสัยเรื่องใดบ้าง

“ข้อสงสัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.วิธีปฏิบัติที่ กกต.ชี้แจงได้ 2.เรื่องที่ กกต.ชี้แจงไม่ได้ เพราะมีผลผูกมัดกับคำสั่ง คสช.และ 3.ส่วนที่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติที่มีผลจากคำสั่ง คสช. เมื่อรวบรวมปัญหาต่าง ๆ แล้ว อาจจะมีการแก้ไขคำสั่ง เช่น ปัญหาการประชุมใหญ่พรรคการเมืองที่ต้องมีหัวหน้าพรรคและตัวแทนสาขาพรรค แต่บางพรรคยังไม่มีสาขาพรรค เพราะการตั้งสาขาต้องผ่านการประชุมก่อน จนเกิดปัญหาเหมือนคำถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน ซึ่งเรื่องนี้ต้องแก้ไข โดยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการยกร่างฯ ไว้แล้ว ส่วนจะออกมาเมื่อไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับ คสช.” นายวิษณุ กล่าว

ส่วนการยืนยันสมาชิกพรรคที่คำสั่ง คสช.กำหนดไว้ 30 วัน ขณะที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ 4 ปี นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้ว่าการยืนยันสมาชิกพรรคทำได้ใน 4 ปี แต่หากศาลรัฐธรรมนูญ มองว่าเรื่องนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ต้องดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการวินิจฉัย เช่นเดียวกับการยืนยันสมาชิกพรรคผ่านแอพพลิเคชั่นนั้นสามารถทำได้ แต่ต้องมีหลักฐานชัดเจนว่า ได้ชำระค่าบำรุงพรรคจริง ซึ่งขณะนี้มีการทำความเข้าใจเรื่องการยืนยันตนผ่านแอพพลิเคชั่นแล้ว

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มีความกังวลว่าการยื่นตีความร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.จะทำให้โรดแม็ปการเลือกตั้งเลื่อนว่าไม่กระทบกับโรดแมป เนื่องจากมีวิธีในการบริหารจัดการ แต่ส่วนตัวยังบอกรายละเอียดอะไรไม่ได้ แต่ใครที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการหาเสียงเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ส่วนเรื่องอื่น ๆ คนอื่นจะช่วยจัดการให้ ขออย่ากังวล หากมัวแต่กังวล อาจเตรียมตัวไม่ทัน หากมีการเลื่อนโรดแมปจริง รัฐบาลจะออกมาแจ้งให้ทราบ ถ้าไม่แจ้ง ก็แสดงว่าไม่เลื่อน.-สำนักข่าวไทย