news

“หลวงพ่อผอม” ปางทรมาน อายุกว่า 100 ปี ศูนย์รวมใจชาวอ่างทอง

พาไปดูหลวงพ่อผอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางทรมานกาย อายุกว่า 100 ปี ศูนย์รวมใจหนึ่งเดียวของชาวบ้านอ่างทอง ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาริมคลองชลประทานหมู่ 4 ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง เป็นพระพุทธรูปปางทรมานกาย เนื้อสำริดปิดทองทั้งองค์ เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านตำบลสายทองเคารพศรัทธา

สำหรับประวัติหลวงพ่อผอม มีจารึกบนแผ่นสำริดที่ติดอยู่ในศาลา ความวว่า เจ้าพนักงานตรวจโบราณคดีของรัฐบาลอินเดียส่งพระพุทธรูปปางบำเพ็ญเพียรหาโมขขธรรมกระทำทุกกรกิริยา หล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ปิดทองคำเปลว มาให้เป็นของที่ระลึกแด่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพในรัชกาลที่ 5 พระผอมจำลองหล่อด้วยสำริดหน้าตักกว้าง 1 ศอก 1 คืบ นำไปกราบไหว้บูชา กลุ่มบุคคลตำบลสายทองไปอัญเชิญพระผอมจาก จ.พระนครศรีอยุธยามาประดิษฐานไว้ที่ตำบลสายทอง ต่อมาปี 2516 หลวงพ่อผอมถูกขโมยไปจากศาลา ประชาชนตามหาและพบหลวงพ่อผอมถูกซ่อนไว้ริมถนนสายป่าโมก-อยุธยา ในปี 2552 ประชาชนร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินถวายเป็นทรัพย์สินของหลวงพ่อผอมเนื้อที่ดิน 3 งาน 55 ตารางวา ประดิษฐาน จนมาถึงปัจจุบัน. – สำนักข่าวไทย