health news

เทคนิคการเตือนลูกวัยรุ่น

ก่อนเตือน สังเกตอารมณ์ของตัวเองและลูก ขณะเตือน – สื่อความรู้สึกปัจจุบันของตนต่อพฤติกรรมณ ขณะนั้นของลูก -ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่พ่อแม่ต้องการให้ลูกเปลี่ยนหลายๆ ทางเลือกโดยอย่าให้เสียประโยชน์ของผู้ถูกเตือนมากนัก

Continue Reading
health news

เตือนสมุนไพรรักษาเบาหวานไม่มี อย. ทำไตอักเสบ

อย.เตือนอย่าซื้อยาสมุนไพรรักษา “เบาหวาน” กินเอง พบคนป่วยไตอักเสบหลังกินยาสมุนไพรไร้ อย. พบทีส่วนผสมของไคร้เครือ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.ได้รับรายงานการเกิดภาวะไตอักเสบจากการใช้ยาสมุนไพรแก้เบาหวาน (Chinese herbnephropathy) ผลการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบ กรดเอริสโทโลคิก (Aristolochic acid) ซึ่งเป็นสารที่พบในสมุนไพรไคร้เครือ มีผลทำให้เกิดภาวะไตอักเสบ ไตวายเรื้อรัง ยาสมุนไพรแก้เบาหวานที่มีส่วนผสมของไคร้เครือชนิดนี้มีลักษณะเหมือนยาลูกกลอนแบ่งบรรจุ ไม่มีเลขทะเบียน สามารถซื้อเองได้ตามท้องตลาด

Continue Reading
health news

เคล็ดลับดูแลร่างกายป้องกันการติดเชื้อหวัด

เมื่อเรารู้สึกว่าตัวเองมีอาการป่วยคล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่ หรือพบผู้อื่นที่มีอาการมีไข้ขึ้นสูง ปวดเมื่อยตามตัว ปวดศีรษะ มีน้ำมูก ไอ และจาม ให้สันนิษฐานว่าอาจได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเราควรมีวิธีการดูแลและป้องกันตนเองและผู้อื่นด้วยหลัก 5 พ. ดังนี้

Continue Reading